Welkom.
Hoofd menu.
Cel groepen.
Evenementen.
Contact.
Leiderschap.
In Memorandum.
Jongeren.
Praise Team.

Toen Zij tezamen trompetten en eenstemmig een lied lieten horen, om de Here te loven en te prijzen, en de stem verhieven bij trompetten, cimbalen en andere muziekinstrumenten, en de Here aldus prezen.
Want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid - toen werd het huis, het huis des Heren, vervuld met een wolk, zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid's des Heren had het huis Gods gevuld

2 Kronieken 5:13-14

Welkom
Telefoonnummers
Doel en Visie
Cel groepen
Evenementen kalender
Leiderschap
Contact

Copyright © 2018  Christelijke Gemeente Nieuw Leven
Praise Team