Menu/Home.
GODS VISIE EN PLAN: GENESIS 1:3                (02 jan’07)
VISIE EN TOEKOMSTPLANNEN CHRISTELIJKE GEMEENTE
   NIEUW LEVEN
                Openbaring 21:5  Jesaja 43:19
Christelijke Gemeente Nieuw Leven is opgericht 12 september 2004 te Apeldoorn zoals Jezus heeft gezegd in Mattheüs 16:18 “op deze petra (rots) zal Ik mijn Gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.”
Visie Christelijke Gemeente Nieuw leven. Habakuk 2:1-13
“Toen antwoordde de Here mij, schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op de tafelen hetgeen papier betekent.”
Het zendingsbevel: Mattheüs 28:19-20
“Gaat dan heen, maakt al de volken tot Mijn discipelen, doopt hen in de naam des Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”
Doel
1) Gebeds avond: Mattheüs 7:7-8
2) Bijbelstudie: Efeziërs 4:11-13
3) Jeugd en Kinderdiensten: Deuteronomium 6:7 en 11:19-21
4) Zondagdiensten: Mattheüs 18:19-20
5) Een permanente ruimte voor kerkdiensten, jeugd, opvang en kantoor.
    Deuteronomium 8:7-10,  Jozua 1:3
6) Armen, daklozen, zwervers en verslaafden voorzien in hun behoefte.
    Spreuken 19:17, Jacobus 2:5-6, Mattheüs 25:34-40

En als Pastor, leiders en Gemeente willen wij als Jezus zijn. 1 Petrus 2:9-10 “uitverkoren, koninklijk priesterschap, heilige natie.” Romeinen 8:17 “Wij zijn erfgenamen en mede erfgenamen.” Galaten 4:1 “Wij zij eigenaar van alles.”
Mattheüs 5:14-16 “Gij zijt het licht der wereld.” 1Korintiërs 2:9-10,  Jozua 21:45                         
Het doel van Christelijke Gemeente Nieuw Leven is om zichtbaar te zijn in de wijk en in de gemeenten waarin wij zijn gevestigd, open en toegankelijk voor een ieder die hulpbehoevend is of eenzaam, een luisterend oor bieden naar de behoeftigen.
Door middel van deze web site en het regelmatig flyeren in de wijk of op andere manieren zoals facebook en google plus hopen wij de mensen te bereiken.
Het voornaamste doel is het zijn van een Kerkelijke bediening op de zondagen waar in een ieder vrij is om te komen.
Het organiseren van bijeenkomsten in de zin van Bijbel studies, film avonden, Gospel concerten en
Gebed's avonden.

  
Het Doel
Gods Visie en plan
Welkom

Doel en Visie


Leiderschap
Contact

Copyright © 2024  Christelijke Gemeente Nieuw Leven
Anbi: begroting
Donaties en Giften
K.v.k.
Media
You Tube
FaceBook
Doel en Visie van
Chr. Gem. Nieuw Leven
Het ontstaan van de gemeente.

Pastor Siegfried was op curaçao op de televisie en op de radio en hij gaf zijn getuigenis van wat God in zijn leven had gedaan.
En in Nederland in Apeldoorn zaten mensen op het internet en luisterde naar mijn getuigenis en ik gaf mijn telefoonnummer daar op curaçao en hier Nederland noteerde ze mijn telefoonnummer.
Terug in Nederland werd ik gebeld om naar Apeldoorn te komen om te bidden voor zieke mensen.
En zo 12 september 2004 op een zondag kwam ik naar Apeldoorn thuis bij de mensen en zo ontstond de gemeente.
En 5 december 2004 is Christelijke Gemeente Nieuw Leven officieel begonnen in
wijkcentrum Orca.