Naar Hoofd Menu >>
Welkom
Telefoonnummers
Doel en Visie
Cel groepen
Evenementen kalender
Leiderschap
Contact

Copyright © 2020  Christelijke Gemeente Nieuw Leven

 

BELANGRIJKE MEDEDELING
De overheid heeft ons middels een schrijven richtlijnen gegeven omtrent het houden van samenkomsten, een van deze richtlijnen hebben ons doen besluiten om de samenkomsten op te schorten tot naderbericht.
Wij vinden dat de gezondheid van onze leden en gasten niet onnodig risico moeten lopen om hier tegenin te gaan.
Wel betreuren wij dat dit besluit genomen had moeten worden, zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn houden wij u via onze website en facebook en natuurlijk ook telefonisch contact op de hoogte.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
Mocht u vragen hebben neem dan contact op via onze website.
Wij hopen en vertrouwen dat wij elkaar weer spoedig in goede gezondheid zullen ontmoeten op onze samenkomsten en wensen u dat de vrede van God en van onze Heiland Jezus Christus op en in u zal zijn.
Met vriendelijke groet: Ps John en Zr. Cherry